Friday, November 22, 2013

Idun - Demo 2013


Temas:
01 - The Birth of a Hero (Intro)
02 - The Oath of Stone
03 - The Stone Bridge
04 - Exile

Estilo: Folk / Viking Metal

1 comment:

Anonymous said...

Gostei. Obrigado.